På ventelisten kan optages personer, som har fast bopæl i Århus Kommune samt eksisterende medlemmer af H/F Frydenlund, som ønsker at købe en anden have i stedet for den de har.

Hvordan kommer du på ventelisten

Optagelse på ventelisten sker ved at indbetale 100 kr. på foreningens bankkonto i Arbejdernes Landsbank, reg. nr. 5382 konto nr.0302735. Optagelsen er gyldig til og med marts måned året efter.

Når du indbetaler så skal du notere navn, adresse, tlf.nr. samt mail på indbetaling.

Vi sender ikke bekræftelsesmail på at indbetaling er modtaget. Alle der er optaget på ventelisten modtager mail når der er en have til salg.

Husk at meddele evt. senere adresseændringer.

Vi besvarer ikke henvendelser i vinterhalvåret, mellem 1. oktober og 31. marts. Vi læser selvfølgelig indkomne mails når vi opdaterer ventelisten ved sæsonstart.

Du skal selv holde dig aktiv på ventelisten de kommende år. Det gør du ved at huske at indbetale gebyr kr.100,- der dækker indeværende kolonihaveårs (1. april – 31. marts) gebyr for at være aktiv på listen.

Hvis du ikke inden 1. april det følgende år har indbetalt kr. 100 til foreningens konto bliver du automatisk slettet som medlem af ventelisten

Placering på ventelisten

Man kommer på ventelisten i den rækkefølge vi modtager ventelistegebyret på vores bankkonto.

Eksisterende havelejere i Haveforeningen Frydenlund, der ønsker anden have, placeres først på listen.

Der er ca. 100 på ventelisten og ventetiden på en have er 3 – 5 år alt efter hvor mange haver der sælges.

Når en have er ledig modtager alle på ventelisten en mail med invitation til at komme til fremvisning. Den med det laveste nummer, der ønsker at købe, er den som bliver den nye havelejer.

Du kan se din placering på ventelisten her