Der ligger megen god info på vores Facebook side. Søg efter gruppen Frydenlund Haveforening. Den er kun åben for medlemmer/haveejere og her er der mange gode informative opslag fra medlemmer.

Tilmeldelsen er frivillig og alle væsentlige informationer videresendes også på mail til medlemmerne.  Det er derfor vigtigt at du altid sørge for at give besked på hffrydenlund@gmail.com, hvis du skifter navn, adresse, emailadresse eller telefonnr.

Vi anbefaler også at man melder sig ind i facebook gruppen De4haveforeniinger. Her kommer der meget nyttig info.

Haveforeningen Frydenlund hører under Kolonihaveforbundet for Danmark.

Læs mere om hvad vi er for en forening under punktet Om os