Stophaner

Vi anbefaler at alle haver får installeret en stophane det sted hvor vandet kommer ind i egen have.

Det handler om, at man så selv kan lukke for vandet hvis man f.eks. skal have skiftet vandarmaturer, hvis der er brud på ens egen vandledning eller lignende. Når den enkelte have har egen stophane skal vi så ikke lukke for hovedledningen for en lang række haver.

Mange har efterhånden fået monteret stophaner i forbindelse med den generelle vandlukning eller hvis man selv har haft besøg af et VVS firma.

Under alle omstændigheder er det vigtigt at du ved hvor vandet kommer ind i haven.

Når vandet åbnes og lukkes

Havelejeren skal være til stede når vandet åbnes og lukkes. Såfremt lejeren ikke er til stede kan der idømmes en bod på kr. 500,00.

Ved lukning af vandet i efteråret skal alle vandhaner åbnes så der ikke risikeres frostsprængninger.

Ved åbning af vandet skal hanerne lukkes og lejeren skal sikre sig, at der ikke er utætheder. Såfremt dette er tilfældet, skal utætheden straks afhjælpes.

Det tilstræbes, at der lukkes op for vandet, den dag hvor generalforsamlingen afholdes. Der lukkes for vandet den sidste søndag i oktober. Både vandåbning og lukning er afhængig af om der er udsigt til frost. Åbning og lukning af vandet bekendtgøres ved opslag og mail. Medlemmerne skal være til stede ved åbning, for at kontrollere og udbedre evt. frostskader på vandinstallationen i egen have.

Se i Ordensreglerne hvornår der åbnes og lukkes for vandet